เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 465 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาพัสดุ (วัสดุไฟฟ้า) จำนวน 12 รายการ [ 24 มิ.ย. 2559 ]199
362 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สรรหาผู้รับจ้างตกลงราคา จำนวน 16 โครงการ [ 24 มิ.ย. 2559 ]190
363 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ [ 17 มิ.ย. 2559 ]183
364 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ [ 17 มิ.ย. 2559 ]178
365 ประกาศจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งการ (จำนวน 6 รายการ) [ 16 มิ.ย. 2559 ]198
366 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]192
367 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 16 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]184
368 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมะกอก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]180
369 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบ้านร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]225
370 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ [ 6 มิ.ย. 2559 ]173
371 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ [ 6 มิ.ย. 2559 ]228
372 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ [ 6 มิ.ย. 2559 ]189
373 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก [ 6 มิ.ย. 2559 ]220
374 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน ๒๔ ชุด [ 31 พ.ค. 2559 ]204
375 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย [ 31 พ.ค. 2559 ]238
376 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 26 พ.ค. 2559 ]216
377 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดซื้อวัสดุการศึกษา [ 26 พ.ค. 2559 ]169
378 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Brother TN-1000) [ 26 พ.ค. 2559 ]173
379 ประกาศจัดหาพัสดุจัดหาพัสดุ (เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ ขนาด 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ , แบตเตอรี่สำหรับเครื่องวิทยุสื่อสาร ,น้ำยาโฟม ชนิด AFFF ขนาดบรรจุ 20 [ 17 พ.ค. 2559 ]220
380 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเยี่ยม [ 14 ก.ย. 2558 ]186
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24