เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ

    รายละเอียดข่าว

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจุฑารัตน์ – หลังวัดดอนไพล  หมู่ที่ 7
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นบ้านนาตลิ่งชัน  หมู่ที่ 10
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นบ้านนาใหม่  หมู่ที่ 12
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายน้อย  หมู่ที่ 12
  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขนมจีน หมู่ที่ 9
  6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านปุณนภา หมู่ที่ 5
     เอกสารประกอบ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม