เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.9 ต.ท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
................................................................
 
             ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  ๙  ตำบลท่าเยี่ยม  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  ๓  ราย  นั้น
 
             ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้
       
 
   
 

                             เป็นราคาที่รวม VAT                          เป็นราคาที่ไม่รวม VAT   
            
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ  (บาท)
ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเยี่ยม ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคชัยเคหะภัณฑ์
๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
 
                             
                   
                   (นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์)
                      นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
 
 


    เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.9 ต.ท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม