เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศขอขยายเวลา จัดหาพัสดุ (ตรายาง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศขอขยายเวลา จัดหาพัสดุ (ตรายาง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม