เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
................................................................
 
             ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำ  หมู่ที่  ๔  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  ๙  ราย  นั้น
 
             ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้
       
 
   
 

                             เป็นราคาที่รวม VAT                          เป็นราคาที่ไม่รวม VAT   
            
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ  (บาท)
โครงการขุดขยายสระน้ำ  หมู่ที่  ๔ หจก. มงคลพิมายก่อสร้าง ๖๔๘,๐๐๐ บาท
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘


    เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม