เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11

    รายละเอียดข่าว

โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11  โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณร้านค้านางเล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 544 เมตร หนา0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,176 ตารางเมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฎตามแบบรูป  และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ 5/2561

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม