เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ เชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ เชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา      
           โดยการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณคลองซอยหนองสำโรง จุดสิ้นสุด
           โครงการบริเวณติดต่อตำบลละลมใหม่พัฒนา ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ยาว ๓,๓๐๐ เมตร  พื้นที่    
           ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐  ตารางเมตร  พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน    
           ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ รูป และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๑๔/๒๕๖๑    เอกสารประกอบ

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ เชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม