เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดโนนเพชร หมู่ที่ 6

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดโนนเพชร หมู่ที่ 6  โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหอพักนายอุ่น  จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 1,028  เมตร  หนา 0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,112 ตารางเมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบรูป และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ 20/2561

    เอกสารประกอบ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดโนนเพชร หมู่ที่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม