เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สามยสามแยกหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายสามแยกหมู่ที่  7  โดยการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส่นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร มอก. ชั้น 3  จำนวน 405 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 42 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1  ป้าย

กำหนดยื่นซองตั้งแต่วันที่  19  มิถุนายน  2557  ถึงวันที่  2  กรกฏาคม  2557  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และวันที่  26  มิถุนายน 2557  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัย ชั้น 2 )  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดเปิดซองวันที่  3  กรกฎาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัย ชั้น 2)    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สามยสามแยกหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม