เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
................................................................
 
             ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำ  หมู่ที่  ๔   ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  โดยกำหนดยื่นเอกสารเสนอราคา  ในวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ในวันและเวลาราชการ  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  ๙  ราย  นั้น
 
             คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน ๙ ราย  ดังนี้
๑.      หจก. โชคชัยร่วมค้า
๒.      หจก. ปิยะชุน
๓.      หจก. นันทวรรณก่อสร้าง
๔.      หจก. โชคพรรุจี
๕.      หจก. รวมพลัง 999
๖.      หจก. มงคลพิมายก่อสร้าง
๗.      หจก. ภู่สกุลทรัพย์
๘.      หจก. มะพร้าวใต้ก่อสร้าง
๙.      หจก. จักรวาลบุรีรัมย์
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๗  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘


    เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม