เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม