เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะอาดใน หมู่ที่ ๙

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะอาดใน หมู่ที่ ๙ โดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณรอยต่อถนนคอนกรีตรีสอร์ทมีเค  จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณคลองชลประทาน ๖๒L  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฎตามแบบ รูป และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๒๒/๑๕๖๑

    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะอาดใน หมู่ที่ ๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม