เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๑

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๑ โดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณนานายเพิ่ม  จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานายช่วย  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฎตามแบบ รูป และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๑๕/๑๕๖๑

    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม