เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 24 ม.ค. 2566 ]2
2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 13 ม.ค. 2566 ]3
3 กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]6
4 ขอเชิญบริจาคโลหิต [ 9 ม.ค. 2566 ]34
5 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้รับแจ้งจากอำเภอโชคชัยว่ากรมการค้าภายในได้รายงานถึงปัญหากลุ่มพ่อค้ารถเร่ตระเวนรับซื้อหมูในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ามีการโกงตาชั่งส่งผลให้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก หากพบการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งไ [ 5 ม.ค. 2566 ]8
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]5
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]5
8 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 7 ธ.ค. 2565 ]13
9 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]17
10 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]14
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]194
12 ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]18
13 รายงานผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประมาณปี 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]19
14 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง การลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชนของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 18 พ.ย. 2565 ]6
15 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 10 พ.ย. 2565 ]26
16 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๓/๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน [ 4 พ.ย. 2565 ]26
17 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]28
18 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ [ 3 พ.ย. 2565 ]24
19 การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]35
20 ประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน รายนายวิน เก่งกระโทก [ 12 ต.ค. 2565 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19