เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 342 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 20 ก.ย. 2565 ]8
2 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับ ชุมชนบ้านโจด หมู่ที่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ได้ดำเนินกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ให้โลก " ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดก [ 13 ก.ย. 2565 ]11
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]21
4 ประชาสัมพันธ์แบบบันทึกผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา [ 18 ส.ค. 2565 ]25
5 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]29
6 ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ [ 8 ส.ค. 2565 ]35
7 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าเปื่อย [ 8 ส.ค. 2565 ]27
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]37
9 ประชาสัมพันธ์การพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 ก.ค. 2565 ]35
10 ประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย เปิดอบรมผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหารออนไลน์ รุ่น 19 ผ่านระบบ MOOC Anamai https://mooc.anamai.moph.go.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 1. วันที่ 18 – 22 ก.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในปฏิทินการอบรมในระบบhttps://foodhandler.an [ 19 ก.ค. 2565 ]35
11 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 12 ก.ค. 2565 ]40
12 รายชื่อผู้เสียภาษีที่ได้รับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]45
13 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]52
14 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 [ 4 ก.ค. 2565 ]50
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]48
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]48
17 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 [ 28 มิ.ย. 2565 ]59
18 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]53
19 ประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 27 มิ.ย. 2565 ]50
20 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 21 มิ.ย. 2565 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18