เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11 จำนวน 762,00 บาท  เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจดหมู่ที่ 11 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณร้านค้านางเล็ก  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 544 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,176 ตารางเมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

    เอกสารประกอบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม