เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม)

    รายละเอียดข่าว

สอบราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557  ตั้งแต่วันที่  3  พฤศจิกายน 2557  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2558  (เว้นวันหยุดราชการ)  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  จำนวน  56 ชุด / วัน  (ถาดหลุมมตรฐาน)  ประกอบด้วย  ข้าวสวย  กับข้าว  2  อย่าง  และขนมหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล  ราคากลาง  114,240  บาท  

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม