เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุพัฒน์ หมู่ที่ 16

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุพัฒน์  หมู่ที่  16  กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 108  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 324  ตารางเมตร  พร้อมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุพัฒน์ หมู่ที่ 16
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม