เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการให้บริการ
งานกิจการสภา
มุมบุคลากร
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
งานควบคุมภายในตรวจสอบภายใน
และบริหารความเสี่ยง

 
ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       วันที่ 29 มิ.ย. 64  นายอำนวยศิลป์  มานะงาน  ปลัดอาวุโส และปลัดอำเภองานปกครอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จนท.สาธารณ...
 
  ตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร...
  การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช...
  แนะนำประชาชนในการดำเนินการตามมาตรการโควิด 19
  โครงส่งเสริมและการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นก...
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในก...
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
  ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 256...
  มอบผ้าปิดจมูก เจลล้างมือพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เพื่อตรวจเฝ้...
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ...

   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้