เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการให้บริการ
งานกิจการสภา
มุมบุคลากร
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
งานควบคุมภายในตรวจสอบภายใน
และบริหารความเสี่ยง

 
ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สนับสนุนให้บริการรับส่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง โรค COVID-19 ที่ไม่มีรถไปโรงพยาบาล ...
       วันที่ 1 ธันวาคม 64 เทศบาลตำบ...
 
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สนับสนุนให้บริการรับส่งประชาชน...
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ลงพื้นที่ตรวจปรับเกรดถนนเส้น...
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สนับสนุนให้บริการรับส่งประชาชน...
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟและซ่อม...
  มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชน
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อคว...
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างถนน...
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเ...
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการเกรดถนนหินคลุกเส้นห...
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการซ่อมแซมถ...

   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้