เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ หมู่ที่12

    รายละเอียดข่าว

โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ หมู่ที่12 โดยจุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายเกียบ  จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายอุ่น  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 283.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,415 ตรม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  รายละเอียดปรากฏตามแบบรูป และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๗/๒๕๖๑

    เอกสารประกอบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ หมู่ที่12
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม