เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางช้อย หมู่ที่ 11

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางช้อย  หมู่ที่ 11

จุดเรื่ิมต้นโครงการบริเวณสามแยกบ้านนางช้อย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 200  เมตร    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางช้อย หมู่ที่ 11
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม