เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA


โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๕๙ L ฝั่งขวา หมู่ที่ ๙

    รายละเอียดข่าว

โดยสังเขป โดยค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๕๙ L ฝั่งขวา  หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น
          โครงการบริเวณทางหลวงชนบทสาย ๒๐๔๕ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านคุณสาทินี ขนาดกว้าง 
           ๕.๐๐  เมตร  ยาว ๓๐0 เมตร หนา 0.10  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 
          รายละเอียดตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ 11/๒๕๖๑  

    เอกสารประกอบ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๕๙ L ฝั่งขวา หมู่ที่ ๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม