เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 441 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งการ (จำนวน 6 รายการ) [ 16 มิ.ย. 2559 ]188
342 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมะกอก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]170
343 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบ้านร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]197
344 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]182
345 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 16 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]172
346 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ [ 6 มิ.ย. 2559 ]198
347 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ [ 6 มิ.ย. 2559 ]178
348 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก [ 6 มิ.ย. 2559 ]186
349 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ [ 6 มิ.ย. 2559 ]166
350 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน ๒๔ ชุด [ 31 พ.ค. 2559 ]178
351 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย [ 31 พ.ค. 2559 ]203
352 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 26 พ.ค. 2559 ]189
353 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดซื้อวัสดุการศึกษา [ 26 พ.ค. 2559 ]161
354 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Brother TN-1000) [ 26 พ.ค. 2559 ]165
355 ประกาศจัดหาพัสดุจัดหาพัสดุ (เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ ขนาด 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ , แบตเตอรี่สำหรับเครื่องวิทยุสื่อสาร ,น้ำยาโฟม ชนิด AFFF ขนาดบรรจุ 20 [ 17 พ.ค. 2559 ]186
356 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเยี่ยม [ 14 ก.ย. 2558 ]176
357 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 3 ก.ย. 2558 ]172
358 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 [ 3 ก.ย. 2558 ]192
359 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม [ 3 ก.ย. 2558 ]183
360 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริการสาธารณะ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 [ 3 ก.ย. 2558 ]177
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23