เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 425 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาพัสดุ (วัสดุไฟฟ้า) จำนวน 12 รายการ [ 24 มิ.ย. 2559 ]117
322 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สรรหาผู้รับจ้างตกลงราคา จำนวน 16 โครงการ [ 24 มิ.ย. 2559 ]106
323 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ [ 17 มิ.ย. 2559 ]104
324 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ [ 17 มิ.ย. 2559 ]102
325 ประกาศจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งการ (จำนวน 6 รายการ) [ 16 มิ.ย. 2559 ]117
326 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมะกอก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]100
327 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบ้านร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]104
328 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]108
329 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 16 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 9 มิ.ย. 2559 ]104
330 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ [ 6 มิ.ย. 2559 ]113
331 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ [ 6 มิ.ย. 2559 ]103
332 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก [ 6 มิ.ย. 2559 ]99
333 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ [ 6 มิ.ย. 2559 ]100
334 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน ๒๔ ชุด [ 31 พ.ค. 2559 ]98
335 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย [ 31 พ.ค. 2559 ]111
336 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 26 พ.ค. 2559 ]101
337 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดซื้อวัสดุการศึกษา [ 26 พ.ค. 2559 ]97
338 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Brother TN-1000) [ 26 พ.ค. 2559 ]99
339 ประกาศจัดหาพัสดุจัดหาพัสดุ (เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ ขนาด 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ , แบตเตอรี่สำหรับเครื่องวิทยุสื่อสาร ,น้ำยาโฟม ชนิด AFFF ขนาดบรรจุ 20 [ 17 พ.ค. 2559 ]102
340 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเยี่ยม [ 14 ก.ย. 2558 ]103
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22