เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 441 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศขอยายเวลาการสรรหาผู้รับจ้างงานตกลงราคา (ซ่อมแซมภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 4 รายการ [ 13 ก.ค. 2559 ]165
322 ประกาศขอยายเวลาการสรรหาผู้รับจ้างงานตกลงราคา จำนวน 4 โครงการ [ 13 ก.ค. 2559 ]170
323 ประกาศจัดหาพัสดุ วัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) [ 12 ก.ค. 2559 ]169
324 ประกาศจัดหาพัสดุ วัสดุก่อสร้า (กองช่าง) [ 12 ก.ค. 2559 ]184
325 ประกาศจัดหาพัสดุ วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) [ 12 ก.ค. 2559 ]168
326 ประกาศขอขยายเวลา จัดหาพัสดุ วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ [ 12 ก.ค. 2559 ]162
327 ประกาศขอขยายเลา จัดหาพัสดุ จ้างเหมาจัดทำตรายาง [ 12 ก.ค. 2559 ]173
328 ประกาศจัดหาพัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (บันไดข้างหัวเก๋งรถบรรทุกขยะพร้อมติดตั้ง (ขนาด บันได 4 ขั้น ความสูง 140 ซม. ความกว้าง 24 ซม.) จำนวน 1 คู่ [ 12 ก.ค. 2559 ]185
329 ประกาศจัดหาพัสดุ (วัสดถสำนักงาน ธงชาติ , ธงตราสัญญาลักษณ์ ฯลฯ) [ 30 มิ.ย. 2559 ]166
330 ประกาศจัดหาพัสดุ (วัสดถุคอมพิวเตอร์) [ 30 มิ.ย. 2559 ]181
331 จัดหาพัสดุ (จัดทำตรายาง) [ 30 มิ.ย. 2559 ]184
332 ประกาศจัดหาพัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ [ 29 มิ.ย. 2559 ]174
333 ประกาศ จัดหาพัสดุ (จ้างเหมาจัดทำตรายาง) [ 29 มิ.ย. 2559 ]177
334 ประกาศจัดหาพัสดุ (วัสดุสำนักงาน) [ 29 มิ.ย. 2559 ]185
335 ประกาศสรรหาผู้รับจ้างงานตกลงราคา ซ่อมแซมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 29 มิ.ย. 2559 ]180
336 ประกาศจัดหาพัสดุ (วัสดุการเกษตร) [ 29 มิ.ย. 2559 ]170
337 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาพัสดุ (วัสดุไฟฟ้า) จำนวน 12 รายการ [ 24 มิ.ย. 2559 ]189
338 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สรรหาผู้รับจ้างตกลงราคา จำนวน 16 โครงการ [ 24 มิ.ย. 2559 ]177
339 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ [ 17 มิ.ย. 2559 ]172
340 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ [ 17 มิ.ย. 2559 ]172
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23