เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

อาชีพ

             ประชากรในตำบลท่าเยี่ยมร้อยละ 75 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นหลักมีทั้งนาปีและนาปรังโดยอาศัยน้ำฝน น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและคลองชลประทาน สำหรับที่ดอนจะปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ ส่วนประชากรอีกร้อยละ 25 จะประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ค้าขายและรับราชการ

 

หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

  ธนาคาร
-
แห่ง
  โรงแรม (รีสอร์ท)
4
แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม
2
แห่ง
  ร้านอาหาร
26
แห่ง
  ตลาด
3
แห่ง
  ร้านขายของชำ
124
แห่ง
  ปั๊มน้ำมัน/ปั๊มแก๊ส
6
แห่ง
  ฟาร์มเลี้ยงไก่
6
แห่ง
  ฟาร์มเลี้ยงหมู
6
แห่ง