เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]13
2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]17
3 การติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]17
4 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]32
5 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 22 ก.ย. 2566 ]28
6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]56
7 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]91
8 การติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]26
9 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 21 ก.ย. 2565 ]40
10 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 14 ก.ย. 2565 ]105
11 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]87
12 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]151
13 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]195
14 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]168
15 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]271
16 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]325
17 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2564 ]142
18 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]282
19 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]272
20 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2563 ]268
 
หน้า 1|2