เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]14
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]29
3 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 21 ก.ย. 2565 ]5
4 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 14 ก.ย. 2565 ]51
5 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]46
6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 12 พ.ย. 2564 ]115
7 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]153
8 คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]122
9 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]222
10 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]265
11 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2564 ]106
12 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]239
13 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]221
14 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2563 ]217
15 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 22 เม.ย. 2563 ]227
16 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]232
17 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]227
18 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2562 ]265