เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
งานควบคุมภายในตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]8
2 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]7
3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]24
4 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2563 ]17
5 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]18
6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 22 เม.ย. 2563 ]18
7 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]21
8 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2562 ]18
9 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]20