เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 14 ก.ย. 2565 ]5
2 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]4
3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 12 พ.ย. 2564 ]63
4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]70
5 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]173
6 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]182
7 คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]70
8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2564 ]60
9 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]188
10 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2563 ]167
11 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]177
12 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 22 เม.ย. 2563 ]178
13 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]181
14 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2562 ]181
15 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]176