เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 พ.ค. 2567 ]2
2 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]2
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]2
4 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]2
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัย ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 [ 29 ม.ค. 2567 ]8
6 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ม.ค. 2567 ]3
7 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]2
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]2
9 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]2
10 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]29
11 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]27
12 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]2
13 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]26
14 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]39
15 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]2
16 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]33
17 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]31
18 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]3
19 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]30
20 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5