เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
งานกิจการสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]16
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]21
3 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]17
4 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]17
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]18
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]17
7 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ครั้งแรก) [ 12 พ.ค. 2564 ]18
8 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]17
9 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]17
10 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]18
11 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 6 พ.ค. 2564 ]17
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]17
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2564 ]15
14 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]19
15 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ื 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]16
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]18
17 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]16
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]24
19 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]18
20 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]17
 
หน้า 1|2