เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (ครึ่งปีแรก) [ 2 เม.ย. 2567 ]64
2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]43
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (รวมทั้งปี) [ 6 พ.ย. 2566 ]116
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (ครึ่งปีหลัง) [ 1 พ.ย. 2566 ]34
5 รายงานแสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแต่ละประเภท [ 30 ก.ย. 2566 ]1
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (ครึ่งปีแรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]52
7 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]50
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รวมทั้งปี) [ 20 ต.ค. 2565 ]60
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปี 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]38
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (ครึ่งปีหลัง) [ 30 ก.ย. 2565 ]106
11 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (ครึ่งปีแรก) [ 31 มี.ค. 2565 ]95
12 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]58
13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (ครึ่งปีแรก) [ 9 เม.ย. 2564 ]325
14 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]285