เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
มุมบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 10 ม.ค. 2565 ]8
2 สรุปบำเหน็จบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2564 ]7
3 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 14 มิ.ย. 2564 ]134
4 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 3 พ.ค. 2564 ]7
5 สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]121
6 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 28 ต.ค. 2563 ]112
7 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]122
8 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2563 ]112
9 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 30 มี.ค. 2563 ]117
10 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2559 [ 14 ต.ค. 2558 ]116