เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
มุมบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 14 มิ.ย. 2564 ]21
2 สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]24
3 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 28 ต.ค. 2563 ]20
4 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]24
5 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2563 ]20
6 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 30 มี.ค. 2563 ]24
7 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2559 [ 14 ต.ค. 2558 ]21