เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ [ 6 ม.ค. 2566 ]13
2 คู่มือสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) [ 6 ม.ค. 2566 ]7
3 คู่มือการปฏิบัติงานองค์ฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]9
4 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2529 [ 6 ม.ค. 2566 ]7
5 มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก [ 11 มิ.ย. 2563 ]170
6 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2563 ]177
7 มาตรฐานตลาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]183
8 มาตรฐานควบคุมอาคาร [ 11 มิ.ย. 2563 ]171
9 มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [ 11 มิ.ย. 2563 ]170
10 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]179
11 มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน [ 11 มิ.ย. 2563 ]174
12 มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน [ 11 มิ.ย. 2563 ]165
13 มาตรฐานหอกระจายข่าว [ 11 มิ.ย. 2563 ]178
14 มาตรฐานห้องน้ำสะอาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]180
15 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 มิ.ย. 2563 ]221
16 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]262
17 มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]210
18 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 11 มิ.ย. 2563 ]212
19 มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต [ 11 มิ.ย. 2563 ]253
20 มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ [ 11 มิ.ย. 2563 ]213
 
หน้า 1|2|3