วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30-18.00 น. ...

  วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ นำรถบรรทุกน้ำ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดศาลาและเมรุวัดกอโจด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

  วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30-18.00 น. ...

  วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นาย สุนทร หาญสูงเนิน นายกเ...