เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]2
2 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]4
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2567 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 25 ม.ค. 2567 ]5
4 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]3
5 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]8
6 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]7
7 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]27
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2567 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 22 ก.ย. 2566 ]34
9 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]27
10 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]24
11 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง รายงานแสดงผลการรายงานไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมษายน-มิถุนายน 2566) [ 20 ก.ค. 2566 ]38
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 22 มิ.ย. 2566 ]51
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 16 มิ.ย. 2566 ]57
14 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]34
15 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]40
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 21 เม.ย. 2566 ]64
17 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]37
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 30 มี.ค. 2566 ]63
19 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]38
20 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8