เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2567 [ 17 มิ.ย. 2567 ]1
2 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 17 มิ.ย. 2567 ]0
3 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]7
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2567 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 14 มี.ค. 2567 ]19
5 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]11
6 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]12
7 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]14
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2567 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 25 ม.ค. 2567 ]31
9 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]9
10 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]18
11 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]13
12 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]33
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2567 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 22 ก.ย. 2566 ]41
14 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]34
15 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]32
16 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง รายงานแสดงผลการรายงานไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมษายน-มิถุนายน 2566) [ 20 ก.ค. 2566 ]45
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 22 มิ.ย. 2566 ]66
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 16 มิ.ย. 2566 ]63
19 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]42
20 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8