เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]1
2 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]14
3 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]20
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 19 ก.ค. 2564 ]25
5 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]16
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 2 ก.ค. 2564 ]24
7 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]20
8 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]20
9 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]24
10 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]22
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]18
12 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]20
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 19 เม.ย. 2564 ]23
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 เม.ย. 2564 ]28
15 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]20
16 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]19
17 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]22
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ประจำไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 12 ม.ค. 2564 ]19
19 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2564 ]22
20 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5