เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]3
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 21 เม.ย. 2566 ]33
3 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]6
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 30 มี.ค. 2566 ]31
5 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]7
6 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]7
7 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]8
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ม.ค. 2566 ]33
9 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]12
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 29 ธ.ค. 2565 ]30
11 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]10
12 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]29
13 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]24
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 31 ต.ค. 2565 ]41
15 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]42
16 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]39
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ก.ย. 2565 ]31
18 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]51
19 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]70
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 ส.ค. 2565 ]82
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7