เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]0
2 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]2
3 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]20
4 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]17
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 31 ต.ค. 2565 ]32
6 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]33
7 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]32
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ก.ย. 2565 ]20
9 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]43
10 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]61
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 ส.ค. 2565 ]74
12 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]69
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 24 มิ.ย. 2565 ]28
14 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]87
15 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]112
16 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]125
17 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]113
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 18 เม.ย. 2565 ]121
19 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 เม.ย. 2565 ]134
20 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]147
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7