เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]181
62 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]177
63 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]190
64 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]183
65 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2563 ]192
66 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]185
67 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 ธ.ค. 2562 ]182
68 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 26 ธ.ค. 2562 ]39
 
|1|2|3หน้า 4