เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานกิจการสภา


ระเบียบสภาเทศบาล ว่าด้วยการดำเนินการประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบสภาเทศบาล ว่าด้วยการดำเนินการประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม