เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานกิจการสภา


ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม    เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม