เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม