เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานกิจการสภา


เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลา 30 วัน

    เอกสารประกอบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม