เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัย ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัย ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัย ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม