เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานกิจการสภา


ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2565

ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม    เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม