เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานกิจการสภา


นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม    เอกสารประกอบ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม