เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที 29 พฤษภาคม 2566 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม