เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม