เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]236
42 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]236
43 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]239
44 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ครั้งแรก) [ 12 พ.ค. 2564 ]231
45 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]230
46 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 6 พ.ค. 2564 ]229
47 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]222
48 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]246
49 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2564 ]227
50 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]234
51 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ื 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]223
52 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]226
53 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]230
54 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]234
55 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]228
56 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]193
57 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]225
58 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]195
59 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]183
60 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]196
 
|1|2หน้า 3|4