เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ื 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]110
22 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]117
23 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]117
24 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]124
25 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]115
26 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]116
27 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]90
28 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]94
29 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]89
30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]94
31 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]89
32 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]82
33 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]95
34 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]84
35 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2563 ]92
36 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]87
37 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 ธ.ค. 2562 ]88
 
|1หน้า 2