เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 พ.ค. 2567 ]3
2 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]3
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]3
4 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]3
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัย ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 [ 29 ม.ค. 2567 ]9
6 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ม.ค. 2567 ]4
7 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]3
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]3
9 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]3
10 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]31
11 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]29
12 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]3
13 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]28
14 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]41
15 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]3
16 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]37
17 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]33
18 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]4
19 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]32
20 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]51
21 ระเบียบสภาเทศบาล ว่าด้วยการดำเนินการประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]56
22 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]2
23 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]40
24 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]36
25 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]46
26 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัย ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 16 ม.ค. 2566 ]47
27 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]38
28 หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]2
29 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]49
30 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 พ.ย. 2565 ]46
31 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]82
32 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]80
33 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]38
34 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]29
35 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]90
36 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]86
37 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]26
38 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]94
39 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]28
40 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]103
41 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]98
42 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]128
43 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]27
44 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]158
45 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]150
46 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]27
47 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 23 ธ.ค. 2564 ]150
48 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]146
49 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]151
50 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]141
51 เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]235
52 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]240
53 นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]239
54 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]242
55 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]244
56 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]248
57 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ครั้งแรก) [ 12 พ.ค. 2564 ]240
58 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]240
59 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 6 พ.ค. 2564 ]237
60 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]229
61 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]253
62 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2564 ]234
63 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]242
64 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ื 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]231
65 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]232
66 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]236
67 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]240
68 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]234
69 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]199
70 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]232
71 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]202
72 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]189
73 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]202
74 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]187
75 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]183
76 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]196
77 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]189
78 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2563 ]198
79 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]192
80 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 ธ.ค. 2562 ]188
81 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 26 ธ.ค. 2562 ]46