เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทุนและหลักสูตรอบรม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร “ การทำแหนมหมูและขนมจีบ ”
       เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร   “ การทำแหนมหมูและขนมจีบ ”  ณ  เทศบาลตำบ...
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร “ การทำแหนมหมู...
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
  ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 256...
  โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา ) ประจำปี 256...
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ปี 2562
  โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2...
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  โครงการประชาคมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจ...
  การปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ...
  งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิน...

   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.