เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการให้บริการ
มุมบุคลากร
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
งานตรวจสอบภายใน
 
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบล ท่าเยี่ยม ประจำปี 2563
       วันที่  17-18  สิงหาคม 2563   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบล   ท่าเยี่ยม  ประจำปี  2563  ณ   ...
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบ...
  โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกา...
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ป...
  การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร...
  การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  มอบข้าวสารแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ...
  วันเทศบาล ประจำปี 2563
  จุดคัดกรองการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด...
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...