เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทุนและหลักสูตรอบรม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
งานตรวจสอบภายใน
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
       วันที่  11  มกราคม 2563    เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ให้กับเด็กนักเรียนในเขตตำบลท่าเยี่ยม   ซึ่งในปีนี้มีเด็กและประชาชนทั่วไปที่ส...
 
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบ...
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
  โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกา...
  โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา ) ประจำปี ...
  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร...
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข...
  โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี ...