เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทุนและหลักสูตรอบรม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ประจำปี 2562
       เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2562  ที่ผ่านมา    เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน  ประจำปี  2562 โดยมี...
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ป...
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( อัคคี...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
  ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 256...
  โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร “ การทำแหนมหมู...
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้