เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]28
2 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2563 ]25
3 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]30
4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]28
5 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2562 ]138
6 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]123