เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]4
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]2
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]1
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 25 ก.พ. 2552 ]2