เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]2
2 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]1
3 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 5 ต.ค. 2563 ]1
4 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]1
5 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]1
6 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]18
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 13 ก.ค. 2563 ]17
8 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]19
9 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]24
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 16 เม.ย. 2563 ]25
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 9 เม.ย. 2563 ]50
12 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 8 มี.ค. 2563 ]35
13 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]46
14 รายงาานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองเดือนธันวาคม [ 9 ม.ค. 2563 ]54
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ ๑ [ 9 ม.ค. 2563 ]70
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 27 ธ.ค. 2562 ]50
17 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]78
18 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]73
19 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่2) [ 15 ต.ค. 2562 ]86
20 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่3) [ 15 ต.ค. 2562 ]100
 
หน้า 1|2|3|4