เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่2) [ 15 ต.ค. 2562 ]7
2 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่3) [ 15 ต.ค. 2562 ]10
3 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่4) [ 15 ต.ค. 2562 ]8
4 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่5) [ 15 ต.ค. 2562 ]10
5 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่1) [ 15 ต.ค. 2562 ]9
6 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]12
7 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]18
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 5 ก.ค. 2562 ]37
9 รายงานรับจ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]36
10 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 ก.ค. 2562 ]37
11 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]55
12 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]39
13 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]43
14 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]51
15 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]95
16 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 5 ก.พ. 2562 ]101
17 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]49
18 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]52
19 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]40
20 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]49
 
หน้า 1|2