เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]9
2 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]8
3 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]16
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 13 ม.ค. 2564 ]21
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2564 ]24
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]32
7 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]18
8 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]21
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]33
10 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]27
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 9 ต.ค. 2563 ]28
12 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]54
13 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 5 ต.ค. 2563 ]31
14 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]30
15 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]30
16 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]47
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 13 ก.ค. 2563 ]49
18 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]54
19 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]59
20 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 16 เม.ย. 2563 ]56
 
หน้า 1|2|3|4