เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]1
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 5 ก.ค. 2562 ]24
3 รายงานรับจ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]21
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 ก.ค. 2562 ]21
5 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]36
6 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]23
7 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]31
8 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]34
9 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]77
10 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 5 ก.พ. 2562 ]87
11 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]31
12 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]34
13 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]28
14 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]32
15 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]26
16 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]31
17 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]34
18 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]27
19 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]27
20 รายงานการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]27
 
หน้า 1|2