เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]1
2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 13 ม.ค. 2564 ]6
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2564 ]9
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]17
5 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]5
6 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]5
7 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]18
8 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]12
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 9 ต.ค. 2563 ]15
10 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]24
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 5 ต.ค. 2563 ]19
12 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]15
13 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]16
14 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]34
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 13 ก.ค. 2563 ]34
16 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]40
17 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]42
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 16 เม.ย. 2563 ]43
19 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 9 เม.ย. 2563 ]70
20 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 8 มี.ค. 2563 ]53
 
หน้า 1|2|3|4