เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]1
2 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]1
3 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]1
4 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]2
5 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]2
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]2
7 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]1
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 19 เม.ย. 2564 ]1
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 เม.ย. 2564 ]3
10 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]1
11 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]1
12 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]1
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ประจำไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 12 ม.ค. 2564 ]2
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2564 ]1
15 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]2
16 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]3
17 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]2
18 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]2
19 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]3
20 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 9 ต.ค. 2563 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5