เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]7
2 กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]7
4 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ระหว่างเดือน ธ.ค. 2563-เดือน ก.พ. 2564) [ 1 มี.ค. 2564 ]8
5 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.พ. 2564 ]9
6 ประกาศการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]8
7 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมกราคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]12
8 ขอประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]15
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]15
10 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]23
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]21
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2564 ]20
13 มาตราการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19 [ 23 ธ.ค. 2563 ]24
14 ประกาศการกำหนดอัตราภาษีป้ายสำหรับการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]24
15 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]20
16 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]23
17 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]24
18 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]21
19 กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]29
20 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12