เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน [ 3 ก.ย. 2562 ]1
2 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 26 ส.ค. 2562 ]10
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ส.ค. 2562 ]20
4 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ค. 2562 ]35
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) [ 4 ก.ค. 2562 ]27
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒) [ 7 มิ.ย. 2562 ]47
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน [ 16 พ.ค. 2562 ]50
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน เมษายนม 2562) [ 7 พ.ค. 2562 ]56
9 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน [ 10 เม.ย. 2562 ]48
10 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน มีนาคม 2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]84
11 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]56
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. 256๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๒) [ 4 เม.ย. 2562 ]69
13 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562) ปีงบประมาณ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]93
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) [ 21 ก.พ. 2562 ]85
15 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน มกราคม 2562) ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]113
16 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]108
17 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]112
18 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำเดือน ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]103
19 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2561 ]118
20 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561) [ 3 ธ.ค. 2561 ]116
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8