เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน เมษายนม 2562) [ 7 พ.ค. 2562 ]6
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน มีนาคม 2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]21
3 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]11
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. 256๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๒) [ 4 เม.ย. 2562 ]19
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562) ปีงบประมาณ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]37
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) [ 21 ก.พ. 2562 ]20
7 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน มกราคม 2562) ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]38
8 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]57
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]57
10 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำเดือน ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]58
11 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2561 ]58
12 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561) [ 3 ธ.ค. 2561 ]66
13 ประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันการทุจริต [ 28 พ.ย. 2561 ]75
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 25 พ.ย. 2561 ]61
15 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน ตุลาคม 2561) [ 6 พ.ย. 2561 ]73
16 ระกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน กันยายน 2561) [ 2 ต.ค. 2561 ]79
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเจี๊ยบ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2561 ]85
18 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน สิงหาคม 2561) [ 4 ก.ย. 2561 ]94
19 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 หมู่ที่ 10 [ 17 ส.ค. 2561 ]137
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11 [ 6 ส.ค. 2561 ]105
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7