เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]5
2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]7
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]5
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]11
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี่้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]13
7 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม และการคัดค้านการประเมินภาษีฯ [ 31 ส.ค. 2563 ]8
8 ปิดประกาศจากสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา [ 28 ส.ค. 2563 ]11
9 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลตาม การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tombon Smart Team) [ 27 ส.ค. 2563 ]18
10 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ย [ 1 ก.ค. 2563 ]18
11 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบลฯ [ 19 มิ.ย. 2563 ]26
12 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]22
13 ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 [ 12 มิ.ย. 2563 ]23
14 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ [ 12 มิ.ย. 2563 ]25
15 ประชาสัมพันธ์ข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2563 ]22
16 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]22
17 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการผ่าน ธ.ก.ส. โดยวิธีมอบอำนาจ [ 1 มิ.ย. 2563 ]23
18 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี่้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]23
19 ประชาสัมพันธ์ข่าวจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 [ 26 พ.ค. 2563 ]21
20 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 26 พ.ค. 2563 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11