เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการผ่าน ธ.ก.ส. โดยวิธีมอบอำนาจ [ 1 มิ.ย. 2563 ]1
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี่้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]2
3 ประชาสัมพันธ์ข่าวจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 [ 26 พ.ค. 2563 ]2
4 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 26 พ.ค. 2563 ]2
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]6
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Dlsease 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]9
7 ประชาสัมพันธ์ การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด [ 1 พ.ค. 2563 ]9
8 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]10
9 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) [ 28 เม.ย. 2563 ]9
10 คำแนะนำการป้อกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน โดยกรมควบคุมโรค [ 27 เม.ย. 2563 ]9
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]15
12 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2663) [ 3 เม.ย. 2563 ]15
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - พฤษภาคม) [ 1 เม.ย. 2563 ]17
14 การขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 มี.ค. 2563 ]18
15 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2663) [ 17 มี.ค. 2563 ]17
16 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด [ 11 มี.ค. 2563 ]23
17 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) [ 3 มี.ค. 2563 ]19
18 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2663) [ 5 ก.พ. 2563 ]35
19 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2563 ]30
20 ประกาศราคากลางโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2563 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9