เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ค. 2562 ]7
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) [ 4 ก.ค. 2562 ]6
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒) [ 7 มิ.ย. 2562 ]24
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน [ 16 พ.ค. 2562 ]19
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน เมษายนม 2562) [ 7 พ.ค. 2562 ]37
6 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน [ 10 เม.ย. 2562 ]24
7 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน มีนาคม 2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]55
8 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]37
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. 256๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๒) [ 4 เม.ย. 2562 ]43
10 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562) ปีงบประมาณ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]67
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) [ 21 ก.พ. 2562 ]54
12 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน มกราคม 2562) ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]76
13 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]85
14 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]89
15 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำเดือน ตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]85
16 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2561 ]90
17 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561) [ 3 ธ.ค. 2561 ]95
18 ประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันการทุจริต [ 28 พ.ย. 2561 ]117
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 25 พ.ย. 2561 ]98
20 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน ตุลาคม 2561) [ 6 พ.ย. 2561 ]103
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7