เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]0
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]3
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]2
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2564 ]3
5 มาตราการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19 [ 23 ธ.ค. 2563 ]5
6 ประกาศการกำหนดอัตราภาษีป้ายสำหรับการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]4
7 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]6
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]7
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]10
10 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]6
11 กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]14
12 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]15
13 รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]20
14 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]20
15 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]20
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]23
17 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]25
18 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี่้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]27
19 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม และการคัดค้านการประเมินภาษีฯ [ 31 ส.ค. 2563 ]24
20 ปิดประกาศจากสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา [ 28 ส.ค. 2563 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11