เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ย [ 1 ก.ค. 2563 ]4
2 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบลฯ [ 19 มิ.ย. 2563 ]11
3 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]7
4 ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 [ 12 มิ.ย. 2563 ]9
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ [ 12 มิ.ย. 2563 ]11
6 ประชาสัมพันธ์ข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2563 ]11
7 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]9
8 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการผ่าน ธ.ก.ส. โดยวิธีมอบอำนาจ [ 1 มิ.ย. 2563 ]10
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี่้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]10
10 ประชาสัมพันธ์ข่าวจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 [ 26 พ.ค. 2563 ]8
11 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 26 พ.ค. 2563 ]9
12 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]16
13 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Dlsease 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]18
14 ประชาสัมพันธ์ การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด [ 1 พ.ค. 2563 ]17
15 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]19
16 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) [ 28 เม.ย. 2563 ]18
17 คำแนะนำการป้อกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน โดยกรมควบคุมโรค [ 27 เม.ย. 2563 ]17
18 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 24 เม.ย. 2563 ]7
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2563 ]7
20 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2563 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10