เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ กองช่าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล [ 6 ก.ค. 2558 ]372
2 คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร [ 6 ก.ค. 2558 ]410
3 คำร้องทั่วไป [ 6 ก.ค. 2558 ]467
4 คำสั่งห้ามใช้อาคาร [ 6 ก.ค. 2558 ]431
5 ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน [ 6 ก.ค. 2558 ]384
6 ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 6 ก.ค. 2558 ]408
7 คำร้องขอให้ตรวจสภาพที่ปลูกสร้างเสร็จ [ 6 ก.ค. 2558 ]353
8 การชี้แนวเขตที่ดิน [ 6 ก.ค. 2558 ]403
9 การขุดดินหรือถมดิน [ 6 ก.ค. 2558 ]379
10 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 6 ก.ค. 2558 ]373