เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง


คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม